Za industrijo pijač, prehrambeno industrijo, kemijo in petrokemijo ter druge industrijske branže. Za inžinering na objektih, konstrukcijah. Komunalna podjetja za meritve pretokov dalinskega ogrevanja, vodovoda in odpadnih vod. Ogrevalni in sanitarni sistemi na velikih objektih. Protipožarni sistemi (šprinkler)

 Merilniki pretoka - Flow meters - Duchflussmessgeräte 

Merilniki pretoka - Flow meters - Duchflussmessgeräte

 

 

 

 

 

  • Za industrijo pijač, prehrambeno industrijo, kemijo in petrokemijo ter druge industrijske branže.
  • Za inžinering na objektih, konstrukcijah.
  • Komunalna podjetja za meritve pretokov dalinskega ogrevanja, vodovoda in odpadnih vod.
  • Ogrevalni in sanitarni sistemi na velikih objektih.
  • Protipožarni sistemi (šprinkler) 

Table of contents  | Images  | Index  | Faceted index